E-learning stał się niekwestionowanym liderem w zakresie firmowych szkoleń. Dane wskazują, że aż 79% przedsiębiorstw planuje zwiększyć swoje inwestycje w kursy online

Potrzebujesz ok. 7 min. aby przeczytać ten wpis

Press info

Przejście na zdalny model pracy zmieniło podejście do szkoleń, a e-learning odegrał kluczową rolę w podtrzymywaniu zaangażowania pracowników oraz wspieraniu innowacyjności w miejscu pracy. Ta metoda nauki cechuje się wyjątkową elastycznością, umożliwiając dostosowanie szkoleń zarówno do indywidualnych, jak i grupowych potrzeb. Wykorzystuje ona aplikacje oraz interaktywne elementy, które przyczyniają się do atrakcyjności i efektywności procesu nauki.

Preply Business, firma oferująca kursy językowe online dla przedsiębiorstw, wskazuje, że e-learning doskonale uzupełnia wszelkie braki w umiejętnościach pracowników. W 2021 roku aż 73% specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i naukę w firmach przewidywało obniżenie wydatków na tradycyjne szkolenia prowadzone przez instruktorów, natomiast 79% planowało zwiększyć budżet na szkolenia online.

E-learning oferuje szereg zalet, które przyciągają coraz więcej organizacji. Możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb oraz elastyczność czasu i miejsca nauki są niezwykle korzystne dla pracowników. Dzięki temu e-learning staje się coraz bardziej preferowaną opcją, zwłaszcza w kontekście masowego przechodzenia na zdalny model pracy.

Wydaje się, że zmiany zachodzące w środowisku pracy i tendencje w dziedzinie szkoleń wskazują na długoterminowe korzyści płynące z e-learningu, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.

Oto 8 głównych zalet e-learningu:

1. Elastyczność i dostępność

Dzięki swojej elastyczności i dostępności, e-learning pozwala pracownikom na indywidualne planowanie harmonogramów nauki. Niezależnie od poziomu wiedzy czy stanowiska, mogą oni korzystać z tej formy nauki w dowolnym miejscu i czasie, co sprzyja lepszemu dostosowaniu procesu szkoleniowego do ich życia zawodowego i osobistego.

E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może to być trudne do osiągnięcia w grupie ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą na przykład spowolnić swoje tempo nauki lub zadawać pytania – dodaje.

To prawda, efekty stosowania e-learningu w firmach są imponujące. Przykład firmy Walmart, która wykorzystała technikę mikrolearningu w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, to doskonały przykład.

Rezultaty mówią same za siebie. Przykładem jest firma Walmart, która wykorzystała mikrolearning na platformie cyfrowej do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki e-learningowi, dobrowolny udział pracowników w szkoleniu wzrósł o 91%, a liczba wypadków zmniejszyła się o 54%.

2. Skuteczność ekonomiczna

Dostępność kursów zarówno wewnątrz, jak i poza miejscem pracy znacząco redukuje koszty, na przykład przez ograniczenie wydatków na instruktorów i materiały szkoleniowe. Dlatego e-learning korporacyjny może stanowić odpowiedź na jedną z głównych słabości tradycyjnych metod nauki – brak skalowalności.

E-learning pozwala na modyfikowanie materiałów szkoleniowych, aby odzwierciedlały aktualne metody i zasady korporacyjne bez ponoszenia wysokich kosztów. Apple jest jednym z przykładów firm, które regularnie szkolą swoich pracowników za pomocą indywidualnych kursów online, dotyczących zarówno istniejących, jak i zaktualizowanych procedur biznesowych oraz wytycznych dotyczących zgodności. Systematyczne szkolenia pozwalają liderom Apple utrzymać zaangażowanie zespołu w przestrzeganiu wysokich standardów etycznych – 98% uczestników z powodzeniem ukończyło kursy, a jednocześnie firma nie ponosi wysokich kosztów.

Należy podkreślić, że w przypadku jednorazowych szkoleń, po pewnym czasie pracownicy mogą stopniowo tracić opanowanie koncepcji i materiałów kursu, co może prowadzić do kosztownych błędów w dłuższej perspektywie. Dlatego tworzenie ciągłego i wspólnego dla wszystkich pracowników środowiska uczenia się może pomóc uniknąć takich sytuacji.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning dla firm również wzmacnia spójność, zapewniając jednolite i wysokiej jakości kursy oraz materiały dla wszystkich pracowników.

Ta forma nauki jest specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć standardowych szkoleń, jednocześnie wykorzystując spersonalizowane ścieżki nauki, szczegółowe opinie zwrotne oraz monitorowanie postępów, co umożliwia każdemu osiągnięcie tego samego celu.

4. Wzrost zaangażowania i retencji pracowników

Według badania przeprowadzonego przez Emerald Works, e-learning w miejscu pracy prowadzi do wzrostu ogólnego poziomu zadowolenia pracowników o 24%.

Większe poczucie docenienia pozwala pracownikom związywać się z firmą na dłużej, a ich wyższy poziom zaangażowania przekłada się na większą motywację do innowacji, rozwiązywania problemów oraz zwiększenie efektywności w pracy. Co więcej, doświadczeni pracownicy często pełnią istotną rolę w szkoleniu nowych kolegów i pomagają w ich integracji w miejscu pracy.

5. Efektywność czasowa

Kolejną ważną korzyścią wynikającą z e-learningu jest znaczne zwiększenie efektywności czasowej. Przede wszystkim, umożliwia on natychmiastowe rozpoczęcie nauki, ponieważ wirtualne materiały edukacyjne mogą być szybko wdrożone. Poza tym, e-learning oszczędza czas pracowników, eliminując potrzebę dojazdu do tradycyjnych centrów szkoleniowych poza siedzibą firmy, co zmniejsza stres związany z organizacją szkoleń.

Dzięki elastyczności e-learningu możliwe jest również przeprowadzenie krótszych cykli szkoleń lub skoncentrowanie się na bardziej zwięzłych modułach szkoleniowych.

6. Lepsza wydajność i produktywność

Zwiększona wydajność i produktywność

W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów, materiały e-learningowe są skrojone na miarę konkretnych potrzeb organizacji. Koncentrują się na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy, zamiast ogólnych informacji.

Badania wykazują, że organizacje stosujące e-learning z dużym zaangażowaniem odnotowują poprawę komunikacji i współpracy zespołowej o 55%. W rezultacie występuje mniejsza liczba konfliktów, błędów oraz osiągane są lepsze wyniki.

7. Nowa jakość firmowej kultury

Wprowadzenie e-learningu w firmie komunikuje pracownikom, że firma jest otwarta na odkrywanie nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Takie podejście może stymulować kreatywność w miejscu pracy.

Starszym i bardziej doświadczonym pracownikom, którzy mogą początkowo czuć się pominięci w związku z przechodzeniem na e-learning, daje to okazję do integracji z młodszymi kolegami, którzy są bardziej zaznajomieni z technologią. Poprzez wspieranie nawiązywania takich kontaktów, firmy mogą tworzyć silniejsze więzi zawodowe zarówno w zespołach, jak i między nimi, co często prowadzi do lepszej komunikacji, wyższej produktywności i zwiększonego morale w całej organizacji.

8. Współpraca na skalę globalną i większe zrozumienie kulturowe

Dzięki wykorzystaniu zasobów edukacyjnych dostosowanych do globalnej publiczności, działy z różnych krajów mają szansę docenić różnorodne perspektywy i podejścia, zwłaszcza w modułach szkoleniowych opartych na symulacjach. Dodatkowo, grupy dyskusyjne, które integrują pracowników z różnych zespołów, mogą znacznie poprawić komunikację wewnętrzną w całej firmie oraz relacje z klientami.

Badania długoterminowe wykazują, że obecność różnorodnych kultur w grupach uczestników nie tylko rozwija kompetencje kulturowe, ale również pozytywnie wpływa na kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolność adaptacji.

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Zdjęcia: Materiał Prasowy.

Artykuł powstał we współpracy z marką Preply.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*