Kiedy konieczna jest windykacja?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Zatory płatnicze lub nierzetelni kontrahenci to coś, z czym spotyka się wielu przedsiębiorców. Bardzo często w takich przypadkach konieczna jest windykacja. Dowiedz się, jak dokładnie ona wygląda oraz kiedy jest konieczna.

Windykacja – czym jest?

Zacznijmy od tego, czym tak dokładnie jest windykacja. Najprościej mówiąc, jest to proces odzyskiwania własności za pomocą zdefiniowanych w przepisach prawa środków. Poprzez zbiór czynności prawnych oraz procesowych wierzyciel – czyli osoba mająca prawo do danego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego – dochodzi należnych kwot lub przedmiotów od dłużnika.

Proces windykacji rozpoczyna się w momencie, gdy dłużnik nie spłacił na czas zobowiązania, a na przykład nie można nawiązać z nim kontaktu. Windykację możemy podzielić ze względu na stosowane środki na miękką oraz twardą, a także ze względu na pochodzenie dłużnika na krajową oraz zagraniczną.

Kodeks cywilny zawiera definicję dłużnika, z której wynika, że wierzyciel ma prawo użyć zgodnych z prawem środków celem odzyskania swojej należności – patrz art. 354. § 1: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”.

Jeśli więc jesteś w sytuacji, która wymaga windykacji należności i długów, zapoznaj się z usługami świadczonymi przez kancelarię prawną https://rpms.pl/windykacja/.  

Jak przebiega windykacja?

Windykacja dzieli się na kilka etapów. Jednak zanim nastąpi sama windykacja, dużą rolę odgrywają także działania takie jak monitoring oraz prewencja. Prewencja to zestaw narzędzi zapobiegający powstaniu zadłużenia. Mogą to być na przykład próby skontaktowania się poprzez SMS-y, telefony czy też maile. Monitoring należności to zaś bardziej kompleksowa usługa obejmująca zastaw narzędzi i procesów w firmie, która ma za zadanie na bieżąco kontrolować spłatę należności i wykrywać wszelkie opóźnienia.

Jeśli pojawią się opóźnienia lub powstanie zadłużenie, to należy przejść do tak zwanej windykacji miękkiej, czyli próby polubownego porozumienia. Jest to nic innego jak  kontakty między wierzycielem a dłużnikiem, mające na celu zmotywowanie go do zapłaty lub ustalenie ugody z nowym planem spłaty. Zazwyczaj takie kontakty obejmują rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, e-maile itp.

Jeśli windykacja miękka nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy przejść do windykacji twardej, która obejmuje postępowanie sądowe. Jest to konieczne w sytuacji, gdy dłużnik pozostaje nieuchwytny. Jeśli skontaktowanie się z dłużnikiem jest niemożliwe, to wierzyciel powinien podjąć się założenia sprawy sądowej. Warto także pamiętać, że udowodnienie przed sądem, że podejmowano próby kontaktu, które jednak się nie powiodły, może przyspieszyć przychylny wyrok w sprawie.

Po postępowaniu sądowym rozpoczyna się postępowanie klauzulowe, którego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności. Jest to moment, w którym sprawa trafia do komornika. Rozpoczyna się wtedy proces szukania źródeł finansowania lub majątku, by odzyskać dług. Komornik może dokonać zajęcia środków na rachunkach bankowych, zajęcia wynagrodzenia na poczet spłaty długu lub zajęcia ruchomości albo nieruchomości stanowiących część majątku dłużnika.

Zdjecie główne: Anne Nygård/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*