Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE: co musisz wiedzieć? 

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wygodny sposób pozwalający oszczędzać na emeryturę. Ale to nie jedyna jego zaleta, bo IKZE daje też pewne przywileje podatkowe, które dla wielu osób mogą się okazać kuszące.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje w systemie ubezpieczeń społecznych od 2012 roku i jest jednym z ważnych elementów tzw. Trzeciego Filara. Samodzielne oszczędzanie na emeryturę jest dzisiaj pilną koniecznością, bo wysokość naszych emerytur będzie spadała. Przestrzega przed tym sam ZUS, według analiz którego o ile jeszcze w 2013 roku tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniego wypłaconego wynagrodzenia wyniósł 63,7%, to obecnie spadł do 53,8%. I wszystko wskazuje na to, że będzie spadał nadal, bo polskie społeczeństwo gwałtownie się starzeje i na rynek pracy wchodzi coraz mniej ludzi, a dodatkowo rośnie długość życia, co powoduje, że emerytura jest pobierana dłużej. Szacunki ZUS mówią, że już za siedem lat stopa zastąpienia spadnie do 47,1%, a w 2050 roku wyniesie zaledwie 28,7%.

Podatkowa optymalizacja

Gdy nie możemy liczyć na państwo pozostaje nam samodzielne zadbanie o swoją przyszłość. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje nam taką możliwość. Pozwala ono nie tylko zgromadzić pieniądze na czas zakończenia naszej aktywności zawodowej, ale daje również preferencje podatkowe. Oszczędzając w ten sposób możemy kwoty wpłacane na rachunek IKZE w danym roku podatkowym odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ten rok.

Warto pamiętać, że dotyczy to zarówno osób rozliczających się według skali podatkowej, jak i płacących podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany. Ważne jest też to, że w przypadku osób rozliczających się z małżonkiem każdy z nich może wykorzystać swój limit.

Limit i podatkowe oszczędności

Choć źródło osiąganych przychodów nie ma znaczenia, to trzeba pamiętać, że inny jest limit wpłat dla osób fizycznych, a inny dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia. W tym pierwszym wypadku w 2023 roku został on określony na poziomie 8322 zł, natomiast osoby będące na tzw. samozatrudnieniu mogą skorzystać z limitu w wysokości 12 483 zł. 

Oszczędności podatkowe dla osób oszczędzających w IKZE są różne i zależą oczywiście zarówno od wysokości rocznej wpłaty, jak i od wysokości zarobków. Jeśli wykorzystaliśmy cały limit podatkowy i jesteśmy w pierwszym progu podatkowym rocznie zaoszczędzimy 998,64 zł, a w drugim progu zyskamy już 2 663,04 zł. W wypadku osób samozatrudnionych te wartości będą wyższe i wyniosą odpowiednio 1 497,96 zł oraz 3 994,56 zł. W wypadku osób płacących podatek liniowy i będących na samozatrudnieniu ulga podatkowa wyniesie za rok 2023 – 2 371,77 zł. 

Dziesięć to mniej niż dziewiętnaście

To nie wszystkie korzyści podatkowe. Dodatkową otrzymujemy w momencie, gdy możemy skorzystać ze zgromadzonych w IKZE oszczędności, czyli po pięciu latach oszczędzania i osiągnięciu sześćdziesiątego piątego roku życia. W takim wypadku, wypłacając zgromadzone pieniądze zapłacimy podatek w wysokości 10%, podczas gdy normalnie zostalibyśmy obarczeni 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działają na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Zdjęcie: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*