Chrzest święty – jakie obowiązki spoczywają na rodzicach i chrzestnych?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

W rodzinach ludzi wierzących chrzest święty jest niezwykle ważną uroczystością, bo włącza się dziecko do wspólnoty ludzi wierzących i otwiera mu drogę do innych sakramentów. Kościół formułuje jednak specyficzne wymagania, które powinni spełniać zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni. Należy sobie zdawać z nich sprawę, zanim ustali się datę ceremonii.

Obowiązki rodziców dziecka przed chrztem

Nie wystarczy, aby rodzice stawili się u miejscowego proboszcza z prośbą o udzielenie chrztu, później zaś przybyli do kościoła w umówionym czasie. Kościół stawia również przed nimi szereg innych obowiązków. Sam sakrament chrztu może być udzielany podczas mszy świętej lub poza nią. Przed ochrzczeniem dziecka do rodziców biologicznych należą głównie sprawy dotyczące deklaracji ich wiary i tego, jak w przyszłości będą mieli wychować swojego potomka. 

Ciąży na nich obowiązek przygotowania się do chrztu poprzez spowiedź i konferencję z proboszczem, który powinien objaśnić im zasady udzielenia sakramentu, jego symbolikę i przebieg obrzędu. W jego trakcie rodzice muszą być obecni i publicznie poprosić o chrzest. Po nakreśleniu krzyża na czole dziecka muszą również wobec innych wiernych wyrzec się szatana i wyznać swoją wiarę. Później niosą dziecko do chrztu, którego udziela kapłan. Obrzęd kończy się specjalną formułą błogosławieństwa rodziców dziecka.

Obowiązki rodziców po chrzcie

Zdarzają się osoby sądzące, że po wyjściu z kościoła kończą się zobowiązania, które rodzice zaciągali wobec kościoła i dziecka przy jego chrzcie. Obowiązki te są jednak znacznie bardziej liczne; aktywna rola rodziców rozciąga się na kolejne lata. Powinni oni być świadkami wiary dla dziecka. Pod tym określeniem kryje się obowiązek przekazywania wiary i świadczenia, które przejawia się poprzez życie uwzględniające modlitwę, udział w coniedzielnej Mszy Świętej, przystępowanie do sakramentów i odbywanie rekolekcji. W końcu to rodzice powinni doprowadzić do tego, aby dziecko poszło po raz pierwszy do spowiedzi, przyjęło Eucharystię i bierzmowanie. 

Rodzice mają też obowiązek przyczyniania się do wzrostu dziecka w wierze. Służyć temu mają wspólna modlitwa, ale także przekazywanie wiedzy religijnej. W szczególności chodzi tutaj o takie kwestie jak objaśnienie symboli religijnych, tłumaczenie zasad wiary i sensu obchodzenia świąt kościelnych. Powinni też dawać mu przykład w relacjach z innymi ludźmi, aby malec mógł brać z nich przykład. 

Jakie obowiązki mają rodzice chrzestni?

Również wobec popularnych chrzestnych stawia się pewną ilość obowiązków, które muszą spełnić. Przede wszystkim rodzicami chrzestnymi mogą zostać praktykujący katolicy, którzy mają przynajmniej 16 lat, sami zostali ochrzczeni, byli u bierzmowania i przyjęli Eucharystię. Ważne, aby regularnie uczęszczali do kościoła, prowadzili życie zgodne z zasadami katolickimi i nie podlegali karom kościelnym – choćby ekskomunice. 

Rolą rodziców chrzestnych jest w pierwszej mierze pomaganie w wychowaniu religijnym dziecka wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba pomocy w tym rodzicom naturalnym. W trakcie obrzędu również wyrzekają się szatana i wyznają wiarę katolicką, w odpowiednim momencie podają białą szatę i trzymają świecę. Po chrzcie mają obowiązek pomagać w wychowaniu dziecka. Może się to dziać w różny sposób. 

Przede wszystkim podkreśla się rolę dawania mu dobrego przykładu własnym postępowaniem. Zachęca się także do tego, aby to rodzice chrzestni podsuwali dziecku książki religijne lub zabierali je na pielgrzymki. Powinni również napominać rodziców dziecka, jeśli ci zaniedbaliby praktykowanie wiary. Oczywiście powinni się także modlić za swojego chrześniaka. Wszystkie inne elementy, choćby materialna dbałość o jego potrzeby, nie mają uzasadnienia we wskazaniach kościoła. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*