Opublikowano wyniki tegorocznych matur. Zdało prawie 75% uczniów!

Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

Łącznie do egzaminu dojrzałości przystąpiło prawie 265 tysięcy maturzystów.

Tak jak w poprzednich latach uczniowie musieli przystąpić do 3 obowiązkowych egzaminów pisemny i 2 ustnych. Z 265 tysięcy maturzystów pozytywnie serię egzaminów zakończyło około 203 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Możliwość przystąpienia do poprawkowego egzaminu z jednego przedmiotu uzyskało ponad 48 tysięcy uczniów, co stanowi prawie 18% wszystkich zdających maturę w tym roku. Członkowie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej skomentowali, że wyniki egzaminu dojrzałości z 2021 roku wbrew wstępnym obawom nie odbiegają od statystyk z ubiegłych lat.

Najlepsze przedmioty

Na tle podstawowych przedmiotów najlepiej wypadł język angielski, którego średnia zdawalność w liceach wynosiła 82%, a w technikach 67%. Z kolei egzamin z języka polskiego został zakończony sukcesem u prawie 93% wszystkich zdających. Najmniejszy odsetek pozytywnych wyników występował w przypadku matematyki, którą zdało 79% wszystkich maturzystów. Szczegółowe informacje dotyczące każdego województwa oraz powiatu można znaleźć na oficjalnej stronie CKE.

Zdjęcie główne: Andrea Piacquadio/Pexels

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*